Your comments

(*) for traped player, but this bugs can be annoying :(


czyli na polski to on niepotrzebuje tu?

yes but I forgot to write

przyda się Tego naprawa jak się chce na arenie być kobietą