-1

I thought you fixed this bug..

Ukryty 3 years ago updated 3 years ago 2

...but I was wrong as I see.


To ciągłe leczenie w zamku mnie przerasta. Naprawić


Rozkaz-rozkaz!