+1

Bugged charged attack

wildsio player 2 years ago 0

Czasami się buguje, mimo że trzymam przycisk od niego to się anuluje i tak jeszcze 2-3 razy pod rząd.


Sometimes it's bugging, despite the fact that I hold a key from him, it will cancel and so even 2-3 times in a row.